Održavanje informatičkih sustava

Današnje poslovne potrebe postavljaju uvjet oformljivanja tehnološkog okruženja potrebnog za vlastito poslovanje i njegove specifične potrebe, a još je važnije da je okruženje uvijek raspoloživo, aktivno i da predstavlja sredstvo provedbe poslovnih ciljeva, a ne prepreku radu i odlučivanju. Korištenjem usluga održavanja informatičkih sustava osim što koristite raspoložive resurse na kvalitetan način, ujedno štitite svoje poslovanje i minimizirate rizik.

Usluge održavanja informatičkih sustava ili dijelova informatičkih sustava varijabilne su i ovisne o samom sustavu, njegovom stanju, kao i o potrebama korisnika. Iako je uobičajeno i praktično održavanje sustava kroz kontinuirani odnos, neki korisnici se određuju i prema opciji periodičkog održavanja obzirom na vlastite resurse ili niže zahtjeve sustava.

Kako se održavanje individualizira prema potrebama i zahtjevima korisnika usluga održavanja, učestalo je kombiniranje usluga održavanja s drugim uslugama ili rješenjima. Time se postiže izuzetno dobar rezultat obzirom na trošak, te predstavlja najpopularniji način suradnje.

Prednosti koju Utilitas I.T. može istaknuti kao vlastite konkurentske prednost su izuzetno brz odaziv na upit korisnika, poštovanje i uvažavanje zahtjeva korisnika, procedura i načina poslovanja korisnika, konstantno ulaganje u educiranje i osposobljavanje kadra, te stručnost i predanost.